การแปรงฟันอย่างถูกวิธี เป็นอย่างไรมาดูกัน

ความรู้เรื่องฟัน ธันวาคม 22, 2011 12:02 pm

การแปรงฟันควรเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่ม จะช่วยการแปรงฟันได้ โดยไม่ต้องออกแรงมาก แต่จะต้องปรับอุปนิสัย และความเชื่อที่ว่าการแปรงฟันแรง ๆ จึงจะสะอาด