จัดฟันล่างอย่างเดียว

สาเหตุที่ไม่ยอมจัดแต่ฟันบนหรือจัดฟันล่างอย่างเดียวก็เป็นเพราะว่า การจัดฟันบนหรือจัดฟันล่างอย่างเดียวนั้น หรือจะเลือกจัดฟันล่างอย่างเดียวได้