เคล็ดลับเลือกสียางจัดฟันให้ดูดี !

การเลือกสียางจัดฟันสีไหนดี ให้ถูกใจ ซึ่งความจริงแล้วการเปลี่ยนสียางจัดฟันนั้นจะทำได้เดือนละครั้งจึงต้องเลือกสียางจัดฟันให้ดีๆเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเลือกผิดแล้วเนี่ย